פסקי דין תעבורה


  א.ר הואשם בבית המשפט לתעבורה בכך שגרם למותו ברשלנות של נהג ברכב אחר. בכתב האישום נטען כי א.ר. נהג את רכבו הפרטי בכביש אחיהוד שפרעם ולפתע ללא כל סיבה סטה ימינה לשול וחזר אל הכביש תוך שעובר לנתיב הנגדי. בנתיב הנגדי התנגש הנאשם עם רכב פרטי אחר שנסע מולו ונהג רכב זה נהרג כתוצאה מההתנגשות.
לו הורשע, היה צפוי הנאשם לעונש של מאסר, קנס ופסילת רשיון הנהיגה לתקופה ממושכת.
אינג' גדי וייסמן בדק את רכב הנאשם מיד אחרי התאונה ומצא כי בצמיג הקדמי שמאלי היה נקר וכתוצאה מכך ירד לחץ האוויר בצמיג. אינג' גדי וייסמן קבע כי הרכב סטה בגלל הנקר הפתאומי בצמיג.
בית המשפט קיבל את חוות הדעת וזיכה את הנאשם.
 א.ז. הואשם בבית המשפט לתעבורה בכך שגרם למותה של הולכת רגל שחצתה את הכביש משמאל לימין כיוון נסיעתו. נטען כי הפגיעה בהולכת הרגל הייתה בגלל רשלנותו של הנאשם.
בחוות הדעת שהוגשה על ידי אינג' גדי וייסמן נקבע כי א.ז. לא היה יכול למנוע את הפגיעה כי הולכת הרגל הייתה מוסתרת מעיניו של הנהג ולכן לא היה יכול למנוע את התאונה. לו הורשע, היה צפוי לעונש מאסר, קנס ופסילת רשיון הנהיגה לתקופה ארוכה.
הנאשם זוכה מכל אשמה.
 א.מ. הואשם בבית המשפט לתעבורה בגרימת מותה של הולכת רגל שחצתה את הכביש מימין לשמאל כיוון נסיעתו. נטען כי הנאשם שנהג בסמיטריילר, התרשל בכל שלא ראה מבעוד מועד את הולכת הרגל ולכן פגע בה.
בחוות הדעת, קבע אינג' גדי וייסמן, כי הולכת הרגל ירדה אל הכביש כאשר המשאית הגדולה הייתה בקרבתה ולכן לא ניתן היה למנוע את התאונה.
בית המשפט לתעבורה הרשיע את הנאשם וגזר עליו עונש מאסר, פסילת רשיון הנהיגה לתקופה של 8 שנים וקנס כספי.
הנאשם ערער לבית המשפט המחוזי בת"א. חוות הדעת המקצועית של אינג' וייסמן הוגשה גם כאן. שלושה שופטים דנו בתיק וזיכו ברוב קולות של שניים נגד שופט אחד את הנאשם מאשמת גרימת המוות ברשלנות. העונש החמור שנגזר עליו בבית המשפט לתעבורה בוטל.
 ח.ג. הואשם בבית המשפט לתעבורה בגרימת מותן של שתי נשים שנסעו ברכבו בעת שסטה לנתיב הנגדי והתנגש במשאית שנסעה מולו.
הנאשם נסע בלילה בכביש לא עירוני בו בוצעו אותה עת עבודות בכביש. תוך כדי כך סטה אל הנתיב הנגדי והתנגש במשאית שנסעה בנתיבה המקורי.
אינג' גדי וייסמן הגיש חוות דעת מומחה לבית המשפט ובה טען כי אנשי מע"צ שעבדו אותה עת במקום, התרשלו בסימון הכביש ונתיביו. תוך כדי העבודה בכביש, שכחו אנשי מע"צ למחוק קווים צבועים ישנים מהכביש למרות שקווים אלו הטעו את הנהגים שנסעו במקום. וייסמן טען כי הסימון המטעה הוביל את הנאשם בלילה לחשוב כי נתיב נסיעתו ממשיך ישר אל הנתיב הנגדי במקום בפנייה שמאלה.
בית המשפט קיבל את חוות הדעת וקבע שאכן אנשי מע"צ התרשלו וכתוצאה מכך סטה הנאשם שמאלה למרות כי הכביש המשיך ימינה במעקף.
ח.ג. זוכה מכל אשמה
 מ.י. הואשם בבית המשפט המחוזי בהריגה. נטען נגד מ.י. כי חצה את צומת קניון חיפה באור אדום ובמהירות מופרזת ותוך כדי כך פגע בשתי הולכות רגל שחצו אותה עת את הכביש במעבר החצייה ובאור ירוק. אחת מהולכות הרגל, ילדה בת 7, נהרגה והולכת הרגל השניה נפצעה קשה.
עבירת ההריגה היא עבירה חמורה יותר וניתן לגזור על נאשם מאסר של עד 20 שנה. בדרך כלל במקרים בהם נהג נאשם בהריגה ומורשע, מטיל עליו בית המשפט מאסר של למעלה משנה, פסילת הרשיון לתקופה של למעלה מ-10 שנים וקנס כספי.
אינג' גדי וייסמן הגיש חוות דעת מומחה מפורטת לבית המשפט ובה קבע על סמך פענוח תכנית הרמזור והעדויות כי הנאשם חצה את הצומת באור ירוק וכי הולכות הרגל חצו באור אדום. ועוד קבע וייסמן כי למהירות הנסיעה המופרזת לא היה כל קשר לתאונה וגם אם היה נוסע במהירות המותרת, היה פוגע בהולכות הרגל.
בית המשפט קיבל את חוות דעתו של אינג' וייסמן וזיכה את הנאשם מאשמת ההריגה.
הנאשם הורשע רק בעבירה של מהירות מופרזת ללא כל קשר לתאונה וגזר עליו קנס של 1,000 ₪ בלבד.